Garantie

Het product is vervaardigd volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen en is vóór levering nauwkeurig onderzocht. In geval van gebreken aan het product heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van dit product. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele wijze beperkt door onze hieronder beschreven garantie.

De garantie voor dit product is 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Mocht dit product binnen 1 jaar na aankoopdatum materiaal- of fabricagefouten vertonen, dan zullen wij het - naar onze keuze - kosteloos voor u repareren of vervangen. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Deze garantie vervalt indien het product is beschadigd, of onjuist is gebruikt of onderhouden. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten.

Garantieclaim procedure:

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Houd de factuur en het artikelnummer (EAN) bij de hand als bewijs van aankoop. U vindt het artikelnummer op de verpakking of gegraveerd op het product, of afgedrukt op de handleiding.

Neem bij functionele of andere gebreken telefonisch of per e-mail contact op met de vermelde servicedienst. U kunt het defecte product gratis naar ons terugsturen naar het serviceadres dat u wordt meegedeeld. Zorg ervoor dat u het aankoopbewijs (factuur) en informatie wat het defect is en wanneer het zich heeft voorgedaan meestuurt.

Service NL:

Tel: 00310620741017

E-Mail: sales@arabic101.org